Announcement

WORLD BLOOD DONOR DAY

Wednesday June 14, 2017


WORLD BLOOD DONOR DAYGive Blood Give LifeA BLOODLETTING DRIVE

Read more

Independence Day Job Fair

Monday June 12, 2017


Read more

Job Opportunity

Friday May 26, 2017


Read more

Program on R.A. No. 9255

Monday November 7, 2016


Sa lahat ng ilihetimong bata (illegitimate children) o magulang ng mga ilihetimong bata na ipinanganak sa Urdaneta City, Pangasinan, mula AUGUST 3, 1988 hanggang MARCH 18, 2004 na hindi pa nakarehistro at mga nakarehistro na sa apelyido ng nanay at gustong gamitin/ipagamit ang apelyido ng tatay ay may hanggang JULY 29, 2016 para magsadya sa aming tanggapan upang iproseso ang mga “birth certificate...

Read more