Announcement

Program on R.A. No. 9255

Monday November 7, 2016


Program on R.A. No. 9255

Sa lahat ng ilihetimong bata (illegitimate children) o magulang ng mga ilihetimong bata na ipinanganak sa Urdaneta City, Pangasinan, mula AUGUST 3, 1988 hanggang MARCH 18, 2004 na hindi pa nakarehistro at mga nakarehistro na sa apelyido ng nanay at gustong gamitin/ipagamit ang apelyido ng tatay ay may hanggang JULY 29, 2016 para magsadya sa aming tanggapan upang iproseso ang mga “birth certificates” alinsunod sa REPUBLIC ACT 9255 (An Act Allowing Illegitimate Children the Use of the Father's Surname).

Mula August 1, 2016, ang mga birth certificates na hindi ma-proseso sa aming tanggapan ay sa korte (Regional Trial Court) na lamang maaring iproseso sa pamamagitan ng pag file ng kaukulang petisyon para magamit/maipagamit ang apelyido ng tatay. Samantalahin ang pagkakataon habang puwede pang administratibo ang proseso.