News

Magagaling na Bata at Paaralan!

Thursday May 10, 2018


Magagaling na Bata at Paaralan!
Magagaling na Bata at Paaralan!

Congratulations to the 2018 International Mathematics Wizard Challenge Winners from Merryland Montessori & High School held in Jakarta, Indonesia last May 5-6, 2018.
MABUHAY, KABATAAN NG URDANETA!